Print

หลอดคาปิลลารี่ Capillary Tube

หลอดคาปิลลารี่

 

รายละเอียด

หลอดคาปิลลารี่ แบบปลายเปิด 2 ด้าน ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างของเหลวโดยอาศัยแรงดูดคาปิลลารี่ หรือ เก็บตัวอย่างเลือด หรือ ใช้เคลื่อนย้ายของแข็งที่อยู่ในรูปแบบผงเพื่อนำไปเผาหาจุดหลอมเหลวหรือผ่านกระบวนการอื่นๆ ผลิตตามมาตรฐาน ISO12772

สีน้ำเงิน ไม่เคลือบสารกันเลือดแข็ง

สีแดง เคลือบสารกันเลือดแข็ง

 

Product Name Spec Price
Capillary Tube ขนาด: 75 MM
ความจุ: 75 uL
จำนวน: 100 ชิ้น/กระบอก
ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หลอดแก้วนำก๊าซ หลอดหยดสาร ขวดหยดสาร พาสเจอร์ปิเปต
Glass Tube
หลอดแก้วนำก๊าซ
Dropper
หลอดหยดสาร
Dropping Bottle
ขวดหยดสาร
Pasteur Pipette
พาสเจอร์ปิเปต