บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

1 พนักงานฝ่ายขายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการ (หลายอัตรา)
คุณสมบัติ   
ช/ญ  อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
มีใบขับขี่  มีรถหรือไม่มีก็ได้
สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
ประสบการณ์ 0-5 ปี
(กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ขอนแก่นและ นครราชสีมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2 พนักงานฝ่ายขายตัวแทนจำหน่าย
คุณสมบัติ   
ช/ญ  อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
มีใบขับขี่  มีรถหรือไม่มีก็ได้
ประสบการณ์ 0-5 ปี


3 Technician
คุณสมบัติ   
เพศ ช ไม่จำกัดอายุ
วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี  ไฟฟ้า อิเล็อคทอนิคหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
มีใบขับขี่  มีรถหรือไม่มีก็ได้
ประสบการณ์ 0-5 ปี


4 Senior  Technician
คุณสมบัติ   
เพศ   ช  ไม่จำกัดอายุ
วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี  ไฟฟ้า อิเล็อคทอนิคหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
มีใบขับขี่  มีรถหรือไม่มีก็ได้
ประสบการณ์  3 ปีขึ้นไป


5. พนักงานรับส่งสินค้า
คุณสมบัติ   
เพศ   ช  ไม่จำกัดอายุ
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
มีใบขับขี่ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์


6. พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
คุณสมบัติ   
เพศ   ช  ไม่จำกัดอายุ
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้


สนใจกรุณาส่งข้อมูลประวัติการทำงาน Resume มายัง E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อพิจารณาต่อไป