Print

ซิลิก้าเจล Silica Gel

ซิลิก้าเจล

 

รายละเอียด

ซิลิก้าเจล หรือ สารดูดความชื้น หรือ สารกันชื้น ใช้สำหรับดูดความชื้นเพื่อใช้เก็บรักษาวัสดุที่มีความไวต่อความชื้นหรือสิ่งของที่เป็นสนิมได้ง่าย ใช้ร่วมกับ หม้อดูดความชื้น

 

Product Name Price
Silica Gel ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โถดูดความชื้นแก้ว น้ำยา pH

ตู้ดูดความชื้น

เครื่องชั่งและวิเคราะห์ความชื้น

Desiccator
โถแก้วดูดความชื้น
pH Buffer Solution
น้ำยา pH
Desiccator
ตู้ดูดความชื้น
Moisture Analytical Balance
เครื่องชั่งและวิเคราะห์ความชื้น