Print

จานเพาะเชื้อ Petri Dish

จานเพาะเชื้อ

 

รายละเอียด

จานเพาะเชื้อ ใช้ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขายเป็นคู่ โดยมีจานใส่เนื้อเยื่อและฝาปิดด้านบน มีจำหน่ายปลีกขายเป็นคู่สำหรับการสั่งซื้อปริมาณน้อย และจำหน่ายยกกล่อง กล่องละ 72 คู่ ในราคาพิเศษสำหรับการสั่งซื้อปริมาณมาก

 

Product Name Size
(mm)
Price
Petri Dish 15 x 60
ติดต่อเจ้าหน้าที่
15 x 100

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กระบอกใส่จานเพาะเชื้อ เข็มเขี่ยเชื้อ แท่งแก้วสามเหลี่ยม จานเพาะเชื้อพลาสติก
Petri Dish Box
กระบอกใส่จานเพาะเชื้อ
Needle and Loop
เข็มเขี่ยเชื้อ
Spreader
แท่งแก้วสามเหลี่ยม
Petri Dish
จานเพาะเชื้อพลาสติก