เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการการเข้าติดต่อบริษัทฯ ดังนี้
  • งดการเข้าชมสินค้าที่โชว์รูมโดยเด็ดขาด
  • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้ารับสินค้าเอง ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อน โดยส่งใบสั่งซื้อ, หรือแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการเปิดบิล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รายการสินค้า, วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับสินค้ากับฝ่ายขายก่อนเข้ามาติดต่อทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการสั่งซื้อที่ไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเด็ดขาด
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อ รับ/ส่ง/เคลมสินค้า, วางบิล, รับเช็ค สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อที่ประตูด้านข้างของบริษัท ตามหลัก Social Distancing
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

Miscellaneous: อุปกรณ์อื่น

 

บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในห้องทดลองและอุปกรณ์ประกอบการทดลองทั่วไป สามารถใช้ในงานทดลองหรือในงานทั่วไปได้ สินค้าผลิตตามมาตรฐานห้องทดลอง

 

เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์ กระดาษวัดค่า pH
Thermometer
เทอร์โมมิเตอร์
Hydrometer
ไฮโดรมิเตอร์
pH Indicator Paper
กระดาษวัดค่า pH
น้ำยา pH น้ำยารักษาหัววัด pH น้ำยาวัดการนำไฟฟ้า
pH Buffer Solution
น้ำยา pH
KCl pH Storage Solution
น้ำยารักษาหัววัด pH
Conductivity Buffer
น้ำยาวัดการนำไฟฟ้า
น้ำดีไอออไนซ์ ถุงมือยาง ถุงมือไนไตร
D.I. Water
น้ำดีไอออไนซ์
Rubber Glove
ถุงมือยาง
Nitrile Rubber Glove
ถุงมือไนไตร
ถุงมือกันกรด ถุงมือหนังกันความร้อน แว่นตานิรภัย
Latex Rubber Glove
ถุงมือเอนกประสงค์
Heat Resistant Gloves
ถุงมือหนังกันความร้อน
Safety Glasses
แว่นตานิรภัย
หน้ากากปิดปาก หมวกคลุมผม ถุงคลุมรองเท้า
สินค้าหมดไม่มีกำหนด
Face Mask
หน้ากากปิดปาก
Hair Cover
หมวกคลุมผม
Shoes Cover
ถุงคลุมรองเท้า
แท่งแม่เหล็กกวนสาร แท่งแม่เหล็กกวนสารวงรี แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร
Magnetic Bar
แท่งแม่เหล็กกวนสาร
Oval Magnetic Bar
แท่งแม่เหล็กกวนสารวงรี
Magnetic Retriever
แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร
ออโตเคลปเทป พาราฟิล์ม M แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม
Autoclave Tape
ออโตเคลปเทป
Parafilm M
พาราฟิล์ม M
Aluminium Foil
แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม
กระดาษกรองสาร หลอดกระดาษกรอง กระดาษชั่งสาร
Filtering Paper
กระดาษกรองสาร
Extraction Thimble
หลอดกระดาษกรอง
Weighing Paper
กระดาษชั่งสาร
สายยางซิลิโคน สายยางลาเท็กซ์ ไซริงค์
Silicon Tube
สายยางซิลิโคน
Latex Tube
สายยางลาเท็กซ์
Syringe
ไซริงค์
สำลีก้อน ไม้พันสำลี ซิลิก้าเจล
Cotton Bale
สำลีก้อน
Cotton Bud
ไม้พันสำลี
Silica Gel
ซิลิก้าเจล


สินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งจากสินค้าทั้งหมดเท่านั้น หากต้องการอุปกรณ์ชนิดอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้า