Print

ขวดชั่งสาร Weighing Bottle

ขวดชั่งสาร

ขวดชั่งสาร ยี่ห้อ Glassco, Squat Form ทรงเตี้ย

ขวดชั่งสาร

ขวดชั่งสาร ยี่ห้อ Glassco, Tall Form ทรงสูง

ขวดชั่งสาร

ขวดชั่งสาร จีน

 

รายละเอียด

ขวดชั่งสาร พร้อมฝาปิด ใช้สำหรับใส่สารเคมีที่เป็นของแข็งหรือผงเพื่อนำไปชั่งบนเครื่องชั่งน้ำหนัก ป้องกันการฝุ้งกระจายของสาร

 

Product Name Type Size
(mm x mm)
Price
Weighing Bottle Squat Form 40 x 30 ติดต่อเจ้าหน้าที่
Tall Form 25 x 50
จีน 50 x 30

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขวดหาความถ่วงจำเพาะ กระจกนาฬิกา

เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งน้ำหนัก

Pycnometer
ขวดหาความถ่วงจำเพาะ
Watch Glass
กระจกนาฬิกา
Precision Balance
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง
Analytical Balance
เครื่องชั่งน้ำหนัก