Print

ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Tissue Culture Bottle

ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

รายละเอียด

ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น กล้วยไม้, เห็ด, เนื้อเยื่อพืช เป็นต้น เป็นขวดใสปากกว้าง พร้อมฝาปิดพลาสติก

 

Product Name Capacity
(Oz)
Capacity
(ml)
Price
Tissue Culture Bottle 4 120
ติดต่อเจ้าหน้าที่
8 240

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขวดดูแรน จานเพาะเชื้อ เข็มเขี่ยเชื้อพลาสติก ที่เกลี่ยสารพลาสติก
Laboratory Bottle
ขวดดูแรน
Petri Dish
จานเพาะเชื้อ
Soft Loop
เข็มเขี่ยเชื้อพลาสติก
L-Shaped Spreader
ที่เกลี่ยสารพลาสติก