Print

ขวดใส่สารเคมี Reagent Bottle

ขวดใส่สารเคมี
ขวดใส่สารเคมี

ขวดใส่สารสีชาปากแคบ
ขวดใส่สารสีชาปากแคบ

ขวดใส่สารสีใสปากกว้าง
ขวดใส่สารสีใสปากกว้าง

Description

ขวดเก็บสาร Reagent bottle จากประเทศจีน มีทั้งแบบปากกว้าง ปากแคบ และ สีใส สีชา


Product Name
Type Color Capacity
(ML)
Price
ขวดใส่สารเคมี
พร้อมจุกแก้ว
ปากแคบ

ปากกว้าง
สีใส

สีชา
30 ติดต่อเจ้าหน้าที่
60
125
250
500
1000

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขวดใส่สารเคมีพลาสติก ขวดฉีดน้ำกลั่น ขวดดูแรน ถังคาบอย
Reagent Bottle
ขวดใส่สารเคมีพลาสติก
Wash Bottle
ขวดฉีดน้ำกลั่น
Laboratory Bottle
ขวดดูแรน
Aspirator Bottles
ถังคาบอย