Print

คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ Allihn Condenser

คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ

 

รายละเอียด

คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ ขนาดความยาว 30 ซม. (ความยาวเฉพาะตัวคอนเดนเซอร์) ใช้สำหรับกลั่นก๊าซระเหยให้เป็นของเหลวโดยใช้น้ำช่วยทำความเย็น เพิ่มพื้นผิวสัมผัสโดยมีไส้เป็นลักษณะกระเปาะ นำเข้าจากประเทศจีน

 

Product Name Price
Allihn Condenser ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ


คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คอนเดนเซอร์ไส้ตรง คอนเดนเซอร์ไส้เกลียว ขวดกรองสาร สายยางซิลิโคน
Liebig Condenser
คอนเดนเซอร์ไส้ตรง
Coil Condenser
คอนเดนเซอร์ไส้เกลียว
Suction Flask
ขวดกรองสาร
Silicon Tube
สายยางซิลิโคน