Print

แท่งแก้วสามเหลี่ยม Spreader

แท่งแก้วสามเหลี่ยม

 

รายละเอียด

แท่งแก้วสามเหลี่ยม ใช้สำหรับปาดสารหรือเชื้อในจานเพาะเชื้อ หรือใช้คนสารแทนการใช้แท่งแก้วคนสาร

 

Product Name Price
Spreader ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แท่งแก้วตัวแอล จานเพาะเชื้อ จานเพาะเชื้อพลาสติก
เข็มเขี่ยเชื้อ
L-Shape Glass Rod
แท่งแก้วตัวแอล
Petri Dish
จานเพาะเชื้อ
Petri Dish
จานเพาะเชื้อพลาสติก
Needle and Loop
เข็มเขี่ยเชื้อ