Print

แท่งแก้วตัวแอล L-Shape Glass Rod

แท่งแก้วตัวแอล

 

รายละเอียด

แท่งแก้วตัวแอล ใช้สำหรับปาดสารหรือเชื้อในจานเพาะเชื้อ

 

Product Name Price
L-shape Glass Rod ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แท่งแก้วคนสาร แท่งแก้วสามเหลี่ยม ที่เกลี่ยสารพลาสติก จานเพาะเชื้อ
Stirring Rod
แท่งแก้วคนสาร
Spreader
แท่งแก้วสามเหลี่ยม
L-Shaped Spreader
ที่เกลี่ยสารพลาสติก
Petri Dish
จานเพาะเชื้อ