Print

กระจกนาฬิกา Watch Glass

กระจกนาฬิกา

 

รายละเอียด

กระจกนาฬิกา ใช้สำหรับใส่ของแข็งเพื่อนำไปชั่ง, ใช้เผาให้ความร้อนสำหรับสารจำนวนน้อย, ใช้สำหรับใส่สารหรือหยดสารทั่วไป หรือ ใช้ปิดปากบีกเกอร์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

 

Product Name Diameter
(mm)
Price
Watch Glass 50
ติดต่อเจ้าหน้าที่
60
75
100

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บีกเกอร์ ขวดชั่งสาร จานเพาะเชื้อ หลอดหยดสาร
Beaker
บีกเกอร์
Weighing Bottle
ขวดชั่งสาร
Petri Dish
จานเพาะเชื้อ
Dropper
หลอดหยดสาร