PrintUltrasonic bath / Sonicator bath  
เครื่องล้างความถี่สูง / เครื่องล้างอัลตราโซนิก
ยี่ห้อ Elma ประเทศเยอรมัน

- S30H Cap 2.75L Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S60H Cap 5.75L Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S70H Cap 6.9L   Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S100H Cap 9.5L Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S120H Cap 12.75L Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S180H Cap 18L  Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S300H Cap 28L  Temp 80C, 37kHz (Degas)

คุณลักษณะเฉพาะ
 • ประสิทธิภาพการทำงานสูงระบบส่งสัญญาณ 37kHz
 • แทงค์ทำความสะอาดทำจากสเตนเลสสตีลทนต่อการกัดกร่อน
 • แผงหน้าปัดใช้งานง่าย ป้องกันน้ำ
 • จอแสดงผล LED แสดงเวลาที่ตั้งและเวลาที่เหลืออยู่ ในการทำความสะอาด
 • ปุ่มหุมนสำหรับตั้งค่าระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องจาก 1 ถึง 30 นาที
 • ตัวควบคุมการทำงานอุณหภูมิ (มีเฉพาะรุ่นพร้อมตัวทำความร้อน)
 • ฟังค์ชั่นครอบคลุมสำหรับการจ่ายคลื่นเสียงด้วยการปรับคลื่นความถี่เสียง
 • ฟังค์ชั่น degas สำหรับกำจัดแก๊สใช้งานในห้องปฏิบัติการ
 • ฟังค์ชั่นกำจัดแก๊สอัตโนมัติสำหรับรอบการกำจัดแก๊สอัตโนมัติ
 • ตัวป้องกันความร้อนขณะทำงาน (มีเฉพาะรุ่นพร้อมตัวทำความร้อน)
 • ปุ่มหุมนปรับอุณหภูมิ (มีเฉพาะรุ่นพร้อมตัวทำความร้อน) ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ย 5C จาก 30C - 80C
 • ตัวหมุนสำหรับระบายน้ำในแทงค์ด้านข้างตัวเครื่อง

สเปคสินค้า

รุ่น S30H S60H S70H S100H S120H S180H S300H
ความจุ(L) 2.75 5.75 6.9 9.5 12.75 18 28
วัสดุแทงค์และตัวเครื่อง สเตนเลสสตีล
ป้องกันน้ำ Class IP20
กำลังไฟ 100-120V/200-240V