Print


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 174H ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70 °C
- ช่วงการวัดความชื้น
0 ถึง 100%RH
- ค่าความละเอียด 0.1 °C, 0.1
%RH
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20


คุณลักษณะเฉพาะ
 • ช่วงการวัด -20 ถึง +70 °C
 • ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
 • หน่วยการวัด oC, oF
 • ค่าความถูกต้อง ± 0.5 °C (-20 ถึง +70 °C), ± 3%RH (2 ถึง 98%RH)
 • ค่าความละเอียด 0.1°C
 • เซนเซอร์อุณหภูมิเป็นแบบ NTC sensor และเซนเซอร์วัดความชื้น ติดตั้งภายใน
 • บันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำของเครื่องได้ 16,000 ข้อมูล
 • กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วงทุก 1 นาทีถึง 24 ชั่วโมง
 • จอภาพแสดงผล LCD 1 บรรทัด
 • สามารถต่อการทางานกับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลในรูปตารางและกราฟ
 • โครงสร้างของเครื่องมีระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20
 • ตัวเครื่องมีสีดำ ขนาดเล็ก ขนาด 60 x 38 x 18.5 มม.
 • อุณหภูมิในการใช้งาน -20 ถึง +70°C
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ถึง +70°C
 • ชนิดแบตเตอรี่ 2 x CR 2032 ลิเทียม
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุด 1 ปี เมื่อตั้งค่าความถี่การวัดทุก 15 นาที