ขวดไอโอดีน Iodine Flask

ขวดไอโอดีน


รายละเอียด

ขวดไอโอดีน ใช้สำหรับหาปริมาณไอโอดีน ผลิตจากแก้วทนความร้อนและสารเคมี Boro 3.3 ตามมาตรฐาน ASTM E-438

 

Product Name Capacity
(ml)
Joint
Iodine

ยี่ห้อ Glassco
250
29/32
500 29/32

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขวด BOD ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ขวดดักไอ ขวดชมพู่พร้อมข้อต่อ
B.O.D. Bottle
ขวด BOD
Pycnometer
ขวดหาความถ่วงจำเพาะ
Gas Washing Bottle
ขวดดักไอ
Erlenmeyer Flask with Joint
ขวดชมพู่พร้อมข้อต่อ