ชุดกลั่นไนโตรเจน

ชุดกลั่นไนโตรเจน

ชุดกลั่นไนโตรเจน จำหน่ายแยกชิ้น

 

ชุดกลั่นไนโตรเจน

ชุดกลั่นไนโตรเจนพร้อม Heating Mantle แบบ 6 หลุม

 

รายละเอียด

ชุดกลั่นไนโตรเจน (Nitrogen Distillation) ใช้สำหรับทดสอบหาปริมาณไนโตรเจนหรือโปรตีนในสารตัวอย่างด้วยวิธี Kjeldahl Method

 

ชุดกลั่นไนโตรเจน จำหน่ายแยกชิ้น สามารถสั่งซื้อและดัดแปลงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ประกอบไปด้วย
ชุดกลั่นไนโตรเจน ขนาดข้อต่อ ขนาด จำนวน
Kjeldahl Flask (ขวดย่อยโปรตีน)
S29/32
500ML
1
Multiple Adapter (ข้อต่อแยก)
S29/32
S29/32
C29/32
- 1
Dropping Funnel (กรวยหยดสาร)
S29/32
C29/32
100ML
1
Splash Head C29/32
C29/32
- 1
Condenser, Liebig (คอนเดนเซอร์ไส้ตรง)
S29/32
C29/32
300MM 1
Receiver Adapter, Plain, Straight S29/32 -
1
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องStand and Base (ฐานตั้งเหล็ก)
- 60CM
75CM
100CM
2
Boss Head (บอสเฮด)
-
2
Condensor Clamp (ที่จับคอนเดนเซอร์)
-
2
Silicon Tube (สายยางซิลีโคน)
- 7x10MM (1M)
2
Joint Clip (ที่ล็อคข้อต่อ)
- 29/32 5
Heating Mantle (เตาหลุม)
- 500ML 1