เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการการเข้าติดต่อบริษัทฯ ดังนี้
  • งดการเข้าชมสินค้าที่โชว์รูมโดยเด็ดขาด
  • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้ารับสินค้าเอง ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อน โดยส่งใบสั่งซื้อ, หรือแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการเปิดบิล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รายการสินค้า, วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับสินค้ากับฝ่ายขายก่อนเข้ามาติดต่อทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการสั่งซื้อที่ไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเด็ดขาด
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อ รับ/ส่ง/เคลมสินค้า, วางบิล, รับเช็ค สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อที่ประตูด้านข้างของบริษัท ตามหลัก Social Distancing
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
เครื่องมือวิเคราะห์
ANALYTICAL INSTRUMENT


SPECTROPHOTOMERTER
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ROTARY EVAPORATOR
ครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศ
MICROPLATE CENTRIFUGE
เครื่องปั่นผสมสารมโครเพลท
MICROPLATE INCUBATOR
เครื่องควบคุมอุณหภูมิไมโครเพลท
MICROPLATE SHAKING INCUBATOR
เครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิไมโครเพลท
ELECTROPHORESIS
เครื่องรันเจล เครื่องแยกสารพันธุกรรม
TRANSILLUMINATOR
เครื่องแยกเจล เครื่องให้กำเนิดแสง
PCR THERMAL CYCLER
เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA เครื่องเพิ่มดีเอ็นเอ
SAMPLE CONCENTRATION
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นไนโตรเจน

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสร์และเครื่องมือด้านการวิเคราะห์, เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์, เครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศ, เครื่องแยก DNA, เครื่องแยกสารพันธุกรรม, เครื่องกำเนิดแสง, เครื่องแยกเจล, เครื่องรันเจล, เครื่องเพิ่มความเข้มข้นไตโตรเจน, เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA, PCR Thermal Cycler สินค้าคุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน