สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Home Dehumidifier / เครื่องลดความชื้น 
ยี่ห้อ BIOBASE รุ่น BKDH-820E ประเทศจีน

- รุ่น BKDH-820E ลดความชื้นได้ 20 ลิตร / 24 ชั่วโมง


Read more...

Home Dehumidifier / เครื่องลดความชื้น 
ยี่ห้อ BIOBASE รุ่น BKDH-830E ประเทศจีน

- รุ่น BKDH-830E ลดความชื้นได้ 30 ลิตร / 24 ชั่วโมง


Read more...


Home Dehumidifier / เครื่องลดความชื้น 
ยี่ห้อ BIOBASE รุ่น BKDH-860D ประเทศจีน

- รุ่น BKDH-860D ลดความชื้นได้ 60 ลิตร / 24 ชั่วโมง


Read more...

Commercial Dehumidifier 
เครื่องลดความชื้น ยี่ห้อ BIOBASE 
รุ่น BKDH-890D / BKDH-8318D  ประเทศจีน

- รุ่น BKDH-890D ลดความชื้นได้ 90 ลิตร / 24 ชั่วโมง
- รุ่น BKDH-8138D ลดความชื้นได้ 138 ลิตร / 24 ชั่วโมง

Read more...