สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com
Deep Freezer /Vertical Freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งแนวตั้ง -45C
ยี่ห้อ VestFrost รุ่น VTS254
ประเทศเดนมาร์ก


- อุณหภูมิ -25 ถึง -45C
- ขนาด 253 ลิตร (8.9Q)
- ระบบบันทึกอุณหภูมิ Data logger จำนวน 35000 ค่า
- ส่งผ่านข้อมูลผ่านพอร์ท USB
- ขนาด 2055x600x595mm (HxWxD) รวมล้อเลื่อน

Read more...
Deep Freezer /Vertical Freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งแนวตั้ง -60C
ยี่ห้อ VestFrost รุ่น VTS256
ประเทศเดนมาร์ก


- อุณหภูมิ -45 ถึง -60C
- ขนาด 253 ลิตร (8.9Q)
- ระบบบันทึกอุณหภูมิ Data logger จำนวน 35000 ค่า
- ส่งผ่านข้อมูลผ่านพอร์ท USB
- ขนาด 2055x600x595mm (HxWxD) รวมล้อเลื่อน

Read more...


Deep Freezer /Vertical Freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งแนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ VestFrost รุ่น VTS098
ประเทศเดนมาร์ก


- อุณหภูมิ -65 ถึง -86C
- ขนาด 93.3 ลิตร (3.3Q)
- ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเนกำหนด
- ส่งผ่านข้อมูลผ่านพอร์ท USB
- ขนาด 830x600x643mm (HxWxD)

Read more...
Deep Freezer /Vertical Freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งแนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ VestFrost รุ่น VTS258
ประเทศเดนมาร์ก


- อุณหภูมิ -65 ถึง -86C
- ขนาด 253 ลิตร (8.9Q)
- ระบบบันทึกอุณหภูมิ Data logger จำนวน 36000 ค่า
- ส่งผ่านข้อมูลผ่านพอร์ท USB
- ขนาด 2060x600x643mm (HxWxD) รวมล้อเลื่อน

Read more...

Deep Freezer/ Pharmacy fridge
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็ง ติดลบ แนวตั้ง
ยี่ห้อ Biobase รุ่น BDF-25V260
ประเทศจีน

- อุณหภูมิด้านบน 2-8C อุณหภูมิด้านล่าง -10 ถึง -26C
- ขนาดรวม 299L (ด้านบน 186L / ด้านล่าง 113L)
- ควบคุมระบบ Microprocessor 
- หน้าจอ LED display

Read more...


Deep Freezer / Vertical Freezer -25 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบแนวตั้ง
ยี่ห้อ Biobase รุ่น BDF-25V450
ประเทศจีน


- อุณหภูมิด้านบน/ด้านล่าง -10 ถึง -25C
- ขนาดรวม 450L (ด้านบน 225L / ด้านล่าง 225L)
- ควบคุมระบบ Microprocessor 
- หน้าจอ LED display

Read more...


Deep Freezer / Vertical Freezer -25C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ -25 / ตู้แช่แข็งแนวตั้ง
ยี่้ห้อ Biobase
ประเทศจีน


- BDF-25V268 ขนาด 268L อุณหภูมิ-10 ถึง-25C
-
BDF-25V328 ขนาด 328L อุณหภูมิ-10 ถึง-25C

Read more...

Deep Freezer / Vertical Freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งแนวตั้ง
ยี่ห้อ Biobase 
ประเทศจีน

- รุ่น BDF-40V90 ขนาด 90L อุณหภูมิ -10 ถึง -40C
- รุ่น BDF-40V268 ขนาด 268L อุณหภูมิ -30 ถึง -40C
- รุ่น BDF-40V328 ขนาด 328L อุณหภูมิ -30 ถึง -40C
- รุ่น BDF-40V450 ขนาด 450L อุณหภูมิ -10 ถึง -40C 

Read more...