Print

ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก Fisher Clamp

ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก


รายละเอียด

ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก ใช้ร่วมกับ ฐานตั้งเหล็ก เพื่อใช้สำหรับจับยึดบิวเร็ตต์โดยใช้แรงกดจากสปริงช่วยในการจับยึด เหมาะสำหรับงานห้องแล็ปที่ต้องการใช้บิวเร็ตต์เพียงชิ้นเดียว มีอแดปเตอร์สำรองให้ 1 ชิ้น

 

Product Name Price
Fisher Clamp

ยี่ห้อ Glassco / Polylab
ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ที่จับบิวเร็ตต์ ฐานตั้งเหล็ก บิวเร็ตต์ บิวเรตต์พลาสติก
Buretts Clamp
ที่จับบิวเร็ตต์
Stand and Base
ฐานตั้งเหล็ก
Burette
บิวเร็ตต์
Burette
บิวเรตต์พลาสติก