Print

ช้อนเขา Spoon

ช้อนเขา

 

รายละเอียด

ช้อนเขา ใช้สำหรับตักสารเคมี ทำจากพลาสติกสีดำ มี 3 ชิ้น 3 ขนาด

 

Product Name Price
Spoon

ผลิตในประเทศ
ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ช้อนตักสารเคมี ช้อนตักสารสแตนเลส คีมคีบ ขวดชั่งสาร
Spatula
ช้อนตักสารเคมี
Stainless Spatula
ช้อนตักสารสแตนเลส
Forcep
คีมคีบ
Weighing Bottle
ขวดชั่งสาร