เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการการเข้าติดต่อบริษัทฯ ดังนี้
  • งดการเข้าชมสินค้าที่โชว์รูมโดยเด็ดขาด
  • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้ารับสินค้าเอง ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อน โดยส่งใบสั่งซื้อ, หรือแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการเปิดบิล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รายการสินค้า, วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับสินค้ากับฝ่ายขายก่อนเข้ามาติดต่อทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการสั่งซื้อที่ไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเด็ดขาด
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อ รับ/ส่ง/เคลมสินค้า, วางบิล, รับเช็ค สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อที่ประตูด้านข้างของบริษัท ตามหลัก Social Distancing
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
Chemical In Laboratory
สารเคมีในห้องแล็บปฏิบัติการ

Laboratory & analyze reagents
High Purity, Accurate Results, Cost Effective, High quality chemicals. It is a large class of pure chemical substances with various standard purities and can be used for education, scientific research, analysis and testing, more convenient pack sizes. ex. ACS grade, Lab grade, AR grade and ETC.
สารเคมีที่ใช้ในห้องแล็บปฏิบัติการ ที่ทางบริษัทฯจัดจำหน่ายจำแนกได้ดังนี้
LC-MS, GC, HPLC Grade
Karl Fisher Grade
American Chemical Society (ACS Grade)
Pharmaceutical Grade
Analytical Grade (AR Grade)
Laboratory Grade (Lab Grade)
Chemical Pure Grade (CP Grade)
Commercial Gradeยี่ห้อที่ทางบริษัทฯจัดจำหน่าย

Acrod Organics
Alfa Aesar By Thermo Fisher Scientific
Anapure
Chem Supply Australia
Duksan
Fluka
Kemaus
Honeywell Fluka
Loba
PanReac Applichem
Reagecon
Thermo ScientificCulture Media
อาหารเลี้ยงเชื้อ
Culture media is a fundamental for most microbiological test. It's a specific mixtures  of nutrients and other substances that support the growth of microorganisms such as bacteria. Most commonly, culture media are based on a nutrient broth (liquid), solid and semi-solid culture media called agar.


ยี่ห้อที่ทางบริษัทฯจัดจำหน่าย

Himedia
SRL Sisco Research LaboratoriesStandard Buffer & Standard Solution
สารละลายบัฟเฟอร์ & สารละลายมาตรฐาน

-pH Indicators used for calibration pH meter probe.
-Cleaning solution to eliminate impurities and residue especially grease
-KCl solution for maintain a constant potential of the Ag/AgCl electrode an electrolyte solution is needed, which has sufficient chloride ions (Cl-) and which is pH-neutral
-Conductivity standard solution used for calibration conductivity meter probe.ยี่ห้อที่ทางบริษัทฯจัดจำหน่าย

Ajax Finechem
Eutech (Thermo Scientific)
Hanna Instrument
Horiba
Kemaus
Mettler Toledo