Print

ตะแกรงเหล็กเซรามิค Porcelain Wire Gauge

ตะแกรงเหล็กเซรามิค

 

Description

Ceramic center, max. temp. up to 800

 

รายละเอียด

ตะแกรงเหล็กเซรามิค ทำจากลวดเหล็กถัก ตรงกลางเป็นเซรามิคเพื่อช่วยกระจายความร้อนและป้องกันไฟถูกกับเครื่องแก้วโดยตรง สามารถใช้อุณหภูมิสูงสุด 800 องศา

 

Product Name Size
(mm x mm)
Price
Porcelain Wire Gauge
125 x 125
ติดต่อเจ้าหน้าที่
150 x 150

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กระบังลม ตะเกียงแอลกอฮอล์ เทอร์โมมิเตอร์ ตะเกียงบุนเสน
Wind Shield
กระบังลม
Alcohol Burner
ตะเกียงแอลกอฮอล์
Thermometer
เทอร์โมมิเตอร์
Bunsen Burner
ตะเกียงบุนเสน