Plasticware: อุปกรณ์พลาสติก

 

บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลาสติกยี่ห้อ Glassco, Polylab, Tarson ซึ่งเป็นยี่ห้อที่เป็นที่นิยมทั่วไปในงานห้องแล็ปปฏิบัติการ สินค้ามีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมการใช้งานทั้งในห้องทดลองทั่วไปหรือห้องทดลองเฉพาะด้าน สินค้าคุณภาพสูง ตรงตามมาตรฐานแล็ประดับโลก

 

บีกเกอร์พลาสติก บีกเกอร์แบบมีหูจับ
กระบอกตวงพลาสติก กระบอกฉีดน้ำสีชา
Beaker
บีกเกอร์พลาสติก
Measuring Jug
บีกเกอร์แบบมีหูจับ
Cylinder
กระบอกตวงพลาสติก
Foggy Spray Bottle
กระบอกฉีดน้ำสีชา
กรวยกรองพลาสติก ขวดฉีดน้ำกลั่น ขวดใส่สารเคมีพลาสติก ถังคาบอย
Funnel
กรวยกรองพลาสติก
Wash Bottle
ขวดฉีดน้ำกลั่น
Reagent Bottle
ขวดใส่สารเคมีพลาสติก
Aspirator Bottles
ถังคาบอย
ที่แขวนเครื่องแก้ว ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวตั้ง ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวนอน ฐานตั้งออโต้ปิเปต
Draining Rack
ที่แขวนเครื่องแก้ว
Vertical Pipette Stand
ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวตั้ง
Horizontal Pipette Stand
ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวนอน
Auto Pipette Stand
ฐานตั้งออโต้ปิเปต
ตะแกรงใส่หลอดทดลองพลาสติก ข้อต่อพลาสติก ที่ล็อคข้อต่อ จุกปิดเครื่องแก้ว
Test Tube Rack
ตะแกรงใส่หลอดทดลองพลาสติก
Plastic Connector
ข้อต่อพลาสติก
Joint Clip
ที่ล็อคข้อต่อ
Plastic Stopper
จุกปิดเครื่องแก้ว
ฐานตั้งขวดก้นกลม ที่จับกรวยกรองพลาสติก ที่จับกรวยแยกพลาสติก ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก
Flask Stand
ฐานตั้งขวดก้นกลม
Funnel Holder
ที่จับกรวยกรองพลาสติก
Separating Funnel Holder
ที่จับกรวยแยกพลาสติก
Fisher Clamp
ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก
ช้อนเขา ช้อนตักสารเคมี ฝาปิดหลอดทดลอง จานเพาะเชื้อพลาสติก
Spoon
ช้อนเขา
Spatula
ช้อนตักสารเคมี
Test Tube Cap
ฝาปิดหลอดทดลอง
Petri Dish
จานเพาะเชื้อพลาสติก
หลอดเซนติฟิวพลาสติก ตะแกรงใส่หลอดเซนติฟิว ตะแกรงใส่หลอดไมโครเซนติฟิว
Centrifuge Tube
หลอดเซนติฟิวพลาสติก
Centrifuge Rack
ตะแกรงใส่หลอดเซนติฟิว
Micro Centrifuge Tube
หลอดไมโครเซนติฟิวก์
Micro Centrifuge Rack
ตะแกรงใส่หลอดไมโครเซนติฟิว
หลอดหยดพลาสติก ปิเปตพลาสติก บิวเรตต์พลาสติก ออโต้บิวเรตต์พลาสติก
Disposable Transfer Pipette
หลอดหยดพลาสติก
Serological Pipette
ปิเปตพลาสติก
Burette
บิวเรตต์พลาสติก
Dr.Schilling Automatic Burette
ออโต้บิวเรตต์พลาสติก
ไมโครปิเปตต์ทิป แล็บแจ็คพลาสติก
Micropipette Tip
ไมโครปิเปตต์ทิป
Plastic Lab Jack
แล็บแจ็คพลาสติก


สินค้าที่นำมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งจากทั้งหมดเท่านั้น
หากต้องการอุปกรณ์พลาสติกชนิดอื่นๆ  ทางเราพร้อมนำเข้าโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตตามรอบการนำเข้า  พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ