เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการการเข้าติดต่อบริษัทฯ ดังนี้
  • งดการเข้าชมสินค้าที่โชว์รูมโดยเด็ดขาด
  • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้ารับสินค้าเอง ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อน โดยส่งใบสั่งซื้อ, หรือแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการเปิดบิล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รายการสินค้า, วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับสินค้ากับฝ่ายขายก่อนเข้ามาติดต่อทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการสั่งซื้อที่ไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเด็ดขาด
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อ รับ/ส่ง/เคลมสินค้า, วางบิล, รับเช็ค สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อที่ประตูด้านข้างของบริษัท ตามหลัก Social Distancing
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

Wood: อุปกรณ์ไม้

 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประเภทไม้ มักจะไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากการดูแลรักษาทำได้ยากและเกิดการสะสมสิ่งสกปรกได้ง่าย อุปกรณ์ที่นิยมจึงมักเน้นเพื่อความสวยงามและใช้งานตกแต่งเสียส่วนใหญ่

 

จุกคอร์ก ที่จับหลอดทดลอง ตะแกรงวางหลอด Nessler Tube
Wooden Cork
จุกคอร์ก
Test Tube Holder
ที่จับหลอดทดลอง
Nessler Tube Rack
ตะแกรงวางหลอด Nessler