• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 175-T3 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 400 °C (Type T)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 1000 °C (Type K)
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 1,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- เซนเซอร์เป็นชนิด Thermocouple Type K และ T
ติดตั้งภายนอก 2 ช่องสัญญาณRead more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 175-H1 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 55 °C
- ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100 %RH
- ค่าความละเอียด 0.1 °C, 1 %RH
- บันทึกได้ 1,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F, %rF, %RH, °Ctd, g/m3
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP54
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด NTC และเซนเซอร์วัดความชื้นติดตั้งภายใน


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 176-T1 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง 70 °C
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 2,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP68
- โครงสร้างเป็นโลหะ (Metal Housing)
- เซนเซอร์เป็นชนิด Pt100 class A ติดตั้งภายใน


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 176-T2 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 400 °C
- ค่าความละเอียด 0.01 °C
- บันทึกได้ 2,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- เซนเซอร์เป็นชนิด Pt 100 class A โพรบภายนอก 2 ช่องสัญญาณ


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 176-T3 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง 400 °C (Type T)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -195 ถึง 1000 °C (Type K)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -100 ถึง 750 °C (Type J)
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 2,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP54
- เซนเซอร์เป็นชนิด Thermocouple Type T, K, J โพรบภายนอก 4 ช่องสัญญาณ

Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 176-T4 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง 400 °C (Type T)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -195 ถึง 1000 °C (Type K)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -100 ถึง 750 °C (Type J)
- ค่าความละเอียด 0.01 °C
- บันทึกได้ 2,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP54
- เซนเซอร์เป็นชนิด Thermocouple Type T, K, J โพรบภายนอก 4 ช่องสัญญาณ


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 176-H1 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70 °C
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70 °Ctd
- ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
- ค่าความละเอียด 0.1 °C, 0.1%RH
- บันทึกได้ 2,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F, %rF, %RH, g/m3, WB
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด NTC และเซนเซอร์วัดความชื้น โพรบภายนอก 2 โพรบ 4 ช่องสัญญาณ


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 176-H2 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70 °C
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70 °Ctd
- ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
- ค่าความละเอียด 0.1 °C, 0.1%RH
- บันทึกได้ 2,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F, %rF, %RH, g/m3
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด NTC และเซนเซอร์วัดความชื้น โพรบภายนอก 4 ช่องสัญญาณ


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความดัน
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 176-P1 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70 °C
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70 °Ctd
- ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
- ช่วงการวัดความดัน 600 ถึง 1,100mbar
- ค่าความละเอียด 0.1 °C, 0.1%RH, 1mbar
- บันทึกได้ 2,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F, %rF, %RH, g/m3, hPa, mbar, in Hg, in H2O, psi
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP54
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด NTC เซนเซอร์วัดความชื้น และเซนเซอร์วัดความดัน โพรบภายนอก 1 ช่องสัญญาณ และโพรบภายนอก 4 ช่องสัญญาณ


Read more...