• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

pH/ORP/Cond/TDS Meter Benchtop
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง
/ORP/Cond/TDS แบบตั้งโต๊ะ

ยี่ห้อ Adw
a รุ่น AD8000 ประเทศฮังการี

- ช่วงการวัดค่า pH -2.00 ถึง 16.00,
-2.000 ถึง 16.000
- ช่วงการวัดค่า ORP ±699.9mV/±2000mV
- ช่วงการวัดค่า Cond. 0.0 uS/cm ถึง 199.9 mS/cm
- ช่วงการวัดค่า TDS 0.00ppm ถึง 9.99ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -9.9 ถึง 120.0C


Read more...


pH Meter Benchtop
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Mettler รุ่น FiveEasy F20 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

- ช่วงการวัดค่า pH 0.00 ถึง 14.00
- ช่วงการวัดค่า ORP ±2000 mv
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 100 °C
(ATC, MTC)
- ค่าความละเอียด 0.01pH, 1mv, 0.1C
- สามารถ
calibration 3 จุด
- พร้อม Electrode Arm และ Test Report
- พร้อม Buffer 4.01, 7.00, 9.21 จำนวน 1 ซองRead more...


pH Meter Benchtop
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น PH700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -1.99 ถึง 16.00
- ช่วงการวัดค่า ORP ±1999 mv
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 100 °C

- ค่าความละเอียด 0.01pH, 0.1mv, 0.1C
- หน้าจอเรืองแสงขนาดใหญ่
- สามารถ
calibration ได้มากกว่า 5 จุดRead more...


pH Meter Benchtop
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น PH2700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -2.000 ถึง 20.00
- ช่วงการวัดค่า ORP ±2000.0 mv
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0 °C

- ค่าความละเอียด 0.01pH, 0.1mv, 0.1C
- หน้าจอเรืองแสงขนาดใหญ่
- สามารถ
calibration ได้ 5 จุดRead more...