Print

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น DX-206
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 163 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 40 x 123 x 41.2cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...