Print

รีแอคเตอร์แคลมป์ Reactor Clamp

รีแอคเตอร์แคลมป์

 

รายละเอียด

รีแอคเตอร์แคลมป์ หรือ ที่หนีบชิ้นงาน ใช้สำหรับหนีบเพื่อปิดฝา Reactor Flask หรือใช้ในการหนีบจับชิ้นงานทั่วไป

 

Product Name Price
Reactor Clamp ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คีมคีบ ที่จับคอนเดนเซอร์ ที่คีบ ที่จับหลอดทดลอง
Forcep
คีมคีบ
Condensor Clamp
ที่จับคอนเดนเซอร์
Crucible Tong
ที่คีบ
Test Tube Holder
ที่จับหลอดทดลอง