Print

ถุงมือหนังกันความร้อน Heat Resistant Gloves

ถุงมือหนังกันความร้อน

 

รายละเอียด

ถุงมือหนังกันความร้อน ทำจากหนังอย่างหนา ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันความร้อนจากการสัมผัสภาชนะที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยกระบวนการต่างๆ

 

Product Name Price
Heat Resistant Gloves ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถุงมือไนไตร ถุงมือกันกรด ถุงมือยาง หน้ากากปิดปาก
Nitrile Rubber Glove
ถุงมือไนไตร
Latex Rubber Glove
ถุงมือเอนกประสงค์
Rubber Glove
ถุงมือยาง
Face Mask
หน้ากากปิดปาก