Print

หลอดกระดาษกรอง Extraction Thimble

หลอดกระดาษกรอง

 

รายละเอียด

หลอดกระดาษกรอง หรือ Extraction Thimble for Soxhlet Extractor ใช้สำหรับบรรจุสารที่อยู่ในรูปของแข็งเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสกัดด้วย ชุดสกัด soxhlet โดยตัว thimble จะมีเล็กกว่าตัว Soxhlet Extractor เพื่อให้สามารถใส่เข้าและนำออกจากตัว Soxhlet Extractor ได้ง่าย

 

Product Name Size
(mm)
Price
Extraction Thimble

ยี่ห้อ Fioroni / FiltraTECH
D 30 x H 100 ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ชุดสกัด soxhlet กระดาษกรองสาร ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ ชุดกรองสาร
Soxhlet Extraction Set
ชุดสกัด soxhlet
Filtering Paper
กระดาษกรองสาร
Round Bottom Flask Joint
ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ
Filtration Set
ชุดกรองสาร