Print


Biosafety Cabinet / Cytotoxic Safety Cabinet
ตู้ปลอดสารพิษ / ตู้ชีวนิรภัย
ยี่ห้อ Biobase รุ่น 11234BBC86 (Class II)
ประเทศจีน

- ขนาดภายนอก 1370x760x200mm (WxDxH)
- ขนาดภายใน 1220x660x630mm (WxDxH)
- ULPA มากกว่า 99.999% ที่ 0.3um
- เต้าเสียบจำนวน 2 ชุด, ก็อกน้ำ, ก๊อกจ่ายแก๊ส
- หลอด UV ปล่อยแสงขจัดสารกัมมันตรังสี

คุณลักษณะเฉพาะ

  • ตู้ปลอดสารพิษ Cytotoxic ป้องกันสารพิษ หรือสารก่อมะเร็ง ใช้ในขั้นตอนการทำยา, ให้การปกป้องสูงสุดต่อผุ้ป่วย, เภสัชกร, และสภาวะแวดล้อม
  • หน้าจอ LCD
  • ก็อกน้ำผลิตจากสเตนเลสสตีล
  • หลอด UV
  • หน้าต่างกระจก 5mm สองชั้น
  • ถุง PVC ป้องกันการปนเปื้อนต่อตัวบุคคลและสภาวะแวดล้อม ถอดเปลี่ยนง่าย


สเปคสินค้า

รุ่น                                              
11234BBC86
ขนาดภายใน 1220x660x630mm (WxDxH)
ขนาดภายนอก 1370x760x200mm (WxDxH)
หน้าต่างเปิดขณะทำงาน 440mm (17")
พื้นที่ทำงานภายใน 0.73 m3
แรงลมเข้า 0.53 m/s
ตัวกรอง
ULPA มากกว่า 99.999% ที่ 0.3um
เสียงแจ้งเตือน
เสียงและภาพ
ระดับเสี่ยงรบกวน น้อยกว่า 58DB
ก็อกน้ำ 1 จุด
ก็อกจ่ายแก็ส
1 จุด
หลอด UV 30Wx1
หลอดฟลูออเรสเซนท์
28Wx2
ปล่อยแสง มากกว่า 1000lux
เต้าเสียบป้่องกันน้ำ 2 จุด
ระบบควบคุม Microprocessor
โซนการทำงาน สเตนเลสสตีล 304
หน้าต่างด้านหน้า มอเตอร์ กระจก 2 ชั้น หนา 5mm ป้องกัน UV
ล้อเลื่อน 4 ล้อ