• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Thermo Strip 10 Level
กระดาษวัดอุณหภูมิ 10 ระดับ
ยี่ห้อ Thermax
ประเทศอังกฤษ
- A 40 ถึง 71C 10PC/PK
- B 77 ถึง 127C 10PC/PK
- C 132 ถึง 182C 10PC/PK
- D 188 ถึง 249C 10PC/PK

คุณลักษณะเฉพาะ

แบ่งตามระดับ ประเภทต่างๆ ตามช่วงอุณหภูมิต่างๆ สามารถดูได้ทั้ง แบบ องศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮด์

Type                           C                              F

A                           40-71                         104-160

B                           77-127                       171-261

C                          132-182                      270-360

D                          188-249                      370-480