Print

 

Digital Orbital Shaker / See-saw Shaker
เครื่องเขย่าสารละลาย / เครื่องเขย่าสารดิจิตอล
ยี่ห้อ Scilogex รุ่น SK-D1087E
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- รอบการหมุน 0-80rpm
- ระบบเคลื่อนไหว 3D ทำมุม 7 องศา
- รองรับการเขย่าด้วยน้ำหนัก 3 กิโลกรัม
- ขนาดจาน 9x11"

คุณลักษณะเฉพาะ
  • ระบบเคลื่อนไหว 3D ทำมุม 7 องศา
  • รองรับการเขย่าด้วยน้ำหนัก 3 กิโลกรัม
  • มาพร้อมถาดกันลื่น
  • รอบการหมุน 0-80rpm
  • ขนาดถาด 9x11"
  • ขนาดเครื่อง 13x11x5" WxDxH

ราคาเริ่มต้น 1x,xxx บาท