• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
 • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
 • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
 • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
 • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Pocket Thermometer / Digital Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
ยี่ห้อ
Hanna ประเทศสหรัฐอเมริกา

- รุ่น HI 145-00 โพรบยาว 125mm
.
- รุ่น HI 145-20 โพรบยาว 300mm.คุณลักษณะเฉพาะ

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50.0 ถึง 220.0 C
 • ค่าความถูกต้อง ± 0.3 C (-20 ถึง 90 C)
 • มีโปรแกรม Calibration check อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
 • หัววัดปรับองศาได้
 • ขนาดโพรบ 125 x dia 5 mm สำหรับรุ่น HI 145-00
 • ขนาดโพรบ 300 x dia 5 mm สำหรับรุ่น HI 145-20
 • HACCP Compatible