Print

Pocket Thermometer / Digital Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
ยี่ห้อ
Hanna ประเทศสหรัฐอเมริกา

- รุ่น HI 145-00 โพรบยาว 125mm
.
- รุ่น HI 145-20 โพรบยาว 300mm.คุณลักษณะเฉพาะ

  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50.0 ถึง 220.0 C
  • ค่าความถูกต้อง ± 0.3 C (-20 ถึง 90 C)
  • มีโปรแกรม Calibration check อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
  • หัววัดปรับองศาได้
  • ขนาดโพรบ 125 x dia 5 mm สำหรับรุ่น HI 145-00
  • ขนาดโพรบ 300 x dia 5 mm สำหรับรุ่น HI 145-20
  • HACCP Compatible