Print

ตะแกรงใส่หลอดไมโครเซนติฟิวก์ Micro Centrifuge Rack

ตะแกรงใส่หลอดไมโครเซนติฟิวก์


รายละเอียด

ตะแกรงใส่หลอดไมโครเซนติฟิวก์ ใช้สำหรับใส่หลอดไมโครเซนติฟิวก์ (หลอดเอพเพนดอร์ฟ) ขนาด 0.5 ML หรือขนาด 1.5 ML โดยพลิกใช้ด้านที่มีขนาดที่ต้องการ ขายพร้อมฝาปิดตะแกรง สามารถเข้า Autoclave เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อได้

 

Product Name Spec Price
Micro Centrifuge Rack

ยี่ห้อ Tarsons
สำหรับหลอด 0.5 / 1.5 ML
บรรจุ 96 ชิ้น
ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หลอดไมโครเซนติฟิวก์ ตะแกรงใส่หลอดทดลองพลาสติก หลอดเซนติฟิวพลาสติก ตะแกรงใส่หลอดทดลอง
Micro centrifuge Tube
หลอดไมโครเซนติฟิวก์
Test Tube Rack
ตะแกรงใส่หลอดทดลองพลาสติก
Centrifuge Tube
หลอดเซนติฟิวพลาสติก
Test Tube Rack
ตะแกรงใส่หลอดทดลอง
Micro Centrifuge Rack