Print

น้ำยารักษาหัววัด pH (KCl pH Storage Solution)

น้ำยารักษาหัววัด pH

แบบขวด 500ML ยี่ห้อ Hanna

น้ำยารักษาหัววัด pH

แบบ repack บรรจุใหม่ในขวดหยดสารสีชา

 

รายละเอียด

น้ำยารักษาหัววัด pH เป็นน้ำยา KCl ซึ่งใช้สำหรับรักษาหัววัดค่า pH เพื่อป้องกันไม่ให้หัววัดแห้งและเสียหายเนื่องจากหัววัดค่า pH จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนประจุกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา มีจำหน่าย 2 ขนาด คือ

  • แบบขวด 500ML สำหรับผู้ใช้ที่มีเครื่องวัดค่า pH หลายเครื่อง
  • แบบแบ่งขาย 60ML บรรจุในขวดหยดสารสีชา สะดวกในการใช้งาน

 

Product Name Size
(ML)
Price
KCl pH Storage Solution

ยี่ห้อ Hanna
500
ติดต่อเจ้าหน้าที่
60

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดค่า pH น้ำยา pH กระดาษวัดค่า pH ขวดหยดสาร
pH Meter
เครื่องวัดค่า pH
pH Buffer Solution
น้ำยา pH
pH Indicator Paper
กระดาษวัดค่า pH
Dropping Bottle
ขวดหยดสาร