Print

น้ำยาวัดการนำไฟฟ้า Conductivity Buffer

น้ำยาวัดการนำไฟฟ้า

 

รายละเอียด

น้ำยาวัดการนำไฟฟ้า เป็นสารละลายมาตรฐานที่ไว้สำหรับใช้ในการ calibrate หัววัดค่า Conductivity (การนำไฟฟ้าของสารละลาย/ค่าน้ำเสีย) สามารถใช้งานได้กับเครื่องวัด Conductivity และหัววัดทุกประเภท

 

Product Name ค่าความนำไฟฟ้า
(uS)
ขนาด
(ML)
Price
Conductivity Buffer

ยี่ห้อ Eutech
84 480
ติดต่อเจ้าหน้าที่
100 480
1413 480
12880 480

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า น้ำยารักษาหัววัด pH น้ำยา pH กระดาษวัดค่า pH
Conductivity Meter
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
KCl pH Storage Solution
น้ำยารักษาหัววัด pH
pH Buffer Solution
น้ำยา pH
pH Indicator Paper
กระดาษวัดค่า pH