Print

แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม Aluminium Foil

แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม

 

รายละเอียด

แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม ใช้ปิดปากเครื่องแก้วป้องกันการปนเปื้อน หรือ ใช้สำหรับห่อเครื่องแก้วเพื่อป้องกันแสงแทนการใช้เครื่องแก้วสีชา หรือ ใช้รองขวดก้นแบนในเครื่อง Heating Mantle เพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วถึง

 

Product Name Size Price
Aluminium Foil

ยี่ห้อ Diamond
30.4 ซม. x 22.8 ม. (75 SQ.FT.)
ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

พาราฟิล์ม M กระดาษกรองสาร บีกเกอร์ กระจกนาฬิกา
Parafilm M
พาราฟิล์ม M
Filtering Paper
กระดาษกรองสาร
Beaker
บีกเกอร์
Watch Glass
กระจกนาฬิกา