PrintDispenser
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
ยี่ห้อ Scilogex ประเทศสหรัฐอเมริกา


- ช่วงการดูดจ่ายสาร 0.5-5ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  1-10ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  2.5-25ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  5-50ml

คุณลักษณะเฉพาะ

  • สเกลแสดงระดับ สามารถปรับค่าได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ลูกสูบออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสำหรับการดูดจ่าย
  • ฝาปิดส่วนปลายป้องกันการสัมผัสกับสาร ติดตั้งหรือถอดออกได้ง่ายแม้ใส่ถุงมือ
  • อะไหล่สำหรับต่อส่วนหัวเข้ากับขวดสำหรับขวดทุกขนาด
  • ท่อสามารถปรับขนาดตามขวด
  • สามารถ Autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
  • บำรุงรักษาทำความสะอาดได้ง่าย
  • แรงดันไอมากกว่า 500mbar, ค่าความหนืดสูงสุด 500mm2/s, อุณหภูมิสูงสุด 40C, ความหนาแน่นสูงสุด 2.2g/cm3

สเปคสินค้า
ช่วงการดูดจ่ายml ความละเอียด ค่าความแม่นยำ 
ค่าสัมประสิทธิ์แปรผัน
0.5-5 
0.1
0.5% (25uL) 0.1% (5uL)
1.0-10
0.2
0.5% (50uL)
0.1% (10uL)
2.5-25
0.5 0.5% (125uL)
0.1% (25uL)
5.0-50
1.0 0.5% (250uL)
0.1% (50uL)