• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
 • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
 • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
 • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
 • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)Dispenser
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
ยี่ห้อ Scilogex ประเทศสหรัฐอเมริกา


- ช่วงการดูดจ่ายสาร 0.5-5ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  1-10ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  2.5-25ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  5-50ml

คุณลักษณะเฉพาะ

 • สเกลแสดงระดับ สามารถปรับค่าได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ลูกสูบออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสำหรับการดูดจ่าย
 • ฝาปิดส่วนปลายป้องกันการสัมผัสกับสาร ติดตั้งหรือถอดออกได้ง่ายแม้ใส่ถุงมือ
 • อะไหล่สำหรับต่อส่วนหัวเข้ากับขวดสำหรับขวดทุกขนาด
 • ท่อสามารถปรับขนาดตามขวด
 • สามารถ Autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
 • บำรุงรักษาทำความสะอาดได้ง่าย
 • แรงดันไอมากกว่า 500mbar, ค่าความหนืดสูงสุด 500mm2/s, อุณหภูมิสูงสุด 40C, ความหนาแน่นสูงสุด 2.2g/cm3

สเปคสินค้า
ช่วงการดูดจ่ายml ความละเอียด ค่าความแม่นยำ 
ค่าสัมประสิทธิ์แปรผัน
0.5-5 
0.1
0.5% (25uL) 0.1% (5uL)
1.0-10
0.2
0.5% (50uL)
0.1% (10uL)
2.5-25
0.5 0.5% (125uL)
0.1% (25uL)
5.0-50
1.0 0.5% (250uL)
0.1% (50uL)