Print

Heating Mantle / Heating Mantles
เตาหลุมให้ความร้อน / เตาหลุม 
ยี่ห้อ Glassco ประเทศอังกฤษ

- รุ่น 1000.EU03 ขนาด 250ml  อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 1000.EU04 ขนาด 500ml  อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 1000.EU05 ขนาด 1000ml อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 1000.EU06 ขนาด 2000ml อุณหภูมิ 400C

คุณลักษณะเฉพาะ
  • ปุ่มหมุนเปิดปิดสำหรับควบคุมความร้อน
  • ตัวหลุมถักจากใยแก้วไฟเบอร์
  • ให้ความร้อนเสถียรสม่ำเสมอสู่ตัวฟลากส์
  • อุณหภูมิมากกว่า 400C
  • เหมาะสำหรับขวดก้นกลมตามข้อกำหนด DIN 12347
  • ป้องกันน้ำเปรอะเปื้อนในตัว
  • บำรุงรักษาง่าย
  • อายุการใช้ังานยาวนาน

สเปคสินค้า
รุ่น (230 VAC 50Hz) ความจุหลุม (มิลลิลิตร)
จำนวนวัตต์ (W)
1000.EU.03 250ml 150
1000.EU.04
500ml 200
1000.EU.05 
1000ml 300
1000.EU.06
2000ml 450