Print


Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น P700
ประเทศไทย


- ขนาด 700 ลิตร (24 คิว)
- ประตูกระจกใส 2 ชั้น 2 ประตู
- ความถูกต้องในการอ่านค่าข้อมูล 0.1
oC
- ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 2-8 oC

- มาตรฐาน ISO17025

คุณลักษณะเฉพาะ

 • เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ระบบควบคุมสั่งการด้วย Programmable Microprocessor
 • ควบคุมอุณหภูมิ 2-8oC
 • ความละเอียดการอ่านค่า 0.1 องศาเซลเซียส
 • จอภาพแสดงค่าการวัดแบบ LED
 • ระบบสัญญาณเสียง เตือนเมื่อค่าการควบคุมอุณหภูมิเกินช่วงที่กำหนด
 • ตั้งสัญญาณเตือนอุณหภูมิได้ 2 ระดับ สูงและต่ำ
 • ประตูตู้เป็นแบบกระจกใส 2 ชั้น 2 บาน
 • ชั้นวางของจำนวน 5 ชั้น 2 ช่อง
 • แสงสว่างภายในตู้ด้วยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
 • ล้อหมุนเคลื่อนย้าย จำนวน 4 ล้อ

สเปคสินค้า
ปริมาณความจุ                        
700 ลิตร (24 คิว)
ตัวควบคุมอุณหภูมิ ไมโครโปรเซสเซอร์
ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ที่ความละเอียด 0.1C
อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30C
วัสดุภายใน     
เหล็กเคลือบเรซินแข็งแรงทนทาน
ประตู กระจกใส 2 บาน
กำลังไฟ   
220Volt/50Hz
ขนาดภายใน กxลxส
1020 x 500 x 1385 mm
ขนาดภายนอก กxลxส 1100 x 600 x 2000 mm
น้ำหนัก 115 กิโลกรัมราคาเริ่มต้น 6x,xxx บาท