Print

กระบอกใส่ปิเปต Pipette Box

กระบอกใส่ปิเปต

 

รายละเอียด

กระบอกใส่ปิเปต ทำจากสแตนเลส ใช้สำหรับเก็บรักษาปิเปตหลังจากการใช้งาน หรือใช้สำหรับบรรจุปิเปตเพื่อเตรียมเข้านึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave

 

Product Name OD
(in)
Length
(in)
Price
Pipette Box 3
16
ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวตั้ง ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวนอน ปิเปตต์แบบปริมาตร ปิเปตต์แบบใช้ตวง
Vertical Pipette Stand
ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวตั้ง
Horizontal Pipette Stand
ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวนอน
Volumetric Pipette
ปิเปตต์แบบปริมาตร
Graduated Pipette
ปิเปตต์แบบใช้ตวง