Print

pH/ORP Meter Portable
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบมือถือ
ยี่ห้อ
Mettler Toledo รุ่น FiveGo pH F2 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

- ช่วงการวัดค่า pH 0.00 ถึง 14.00
- ช่วงการวัดค่า ORP -1999 ถึง 1999mV
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 100C
- ค่าความละเอียด 0.01pH, 1mV, 0.1C
- ค่าความแม่นยำ ±0.01pH, ±1mV, ±0.5C

*** ต้องเลือกโพรบวัด pH


คุณลักษณะเฉพาะ

ช่วงการวัดค่า pH 
0.00 ถึง 14.00pH
ช่วงการวัดค่า ORP -1999 ถึง 1999mV
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ
0 ถึง 100C
ค่าความละเอียด 0.01pH / 1mV / 0.1C
ค่าความคลาดเคลื่อน ±0.01pH / ±1mV / ±0.5C
Calibration 3 จุด
ระบบชดเชยอุณหภูมิ
ATC & MTC
บันทึกค่า   
สูงสุด 200 ค่า
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67
เเบตเตอรี่ 4 x AAA
อายุแบตเตอรี่ > 200 ชั่วโมง
ตัวเครื่อง ABS
ขนาดหน้าจอ
3.1" LCD
น้ำหนัก   
188x77x33mm / 0.26kg