Print

เข็มเขี่ยเชื้อ Needle and Loop

เข็มเขี่ยเชื้อ

 

รายละเอียด

เข็มเขี่ยเชื้อ มีทั้งเข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม และเข็มเขี่ยเชื้อปลายกลม (ห่วง) สามารถทนต่อการลนไฟฆ่าเชื่อก่อนใช้งาน ใช้สำหรับเขี่ยเชื้อที่เลื้ยงไว้ใน จานเพาะเชื้อ

 

Product Name Length
(cm)
Details Price
Loop 15/30 เข็มเขี่ยเชื้อปลายกลม ติดต่อเจ้าหน้าที่
Needle 15/30 เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จานเพาะเชื้อ จานเพาะเชื้อพลาสติก แท่งแก้วสามเหลี่ยม แท่งแก้วตัวแอล
Petri Dish
จานเพาะเชื้อ
Petri Dish
จานเพาะเชื้อพลาสติก
Spreader
แท่งแก้วสามเหลี่ยม
L-Shape Glass Rod
แท่งแก้วตัวแอล