Print

บอสเฮด Boss Head

บอสเฮด

 

บอสเฮด

 

รายละเอียด

บอสเฮด ใช้เป็นอุปกรณ์ข้อต่อ ใช้สำหรับยึดจับระหว่าง ฐานตั้ง และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอนเดนเซอร์แคลมป์, ไม้หนีบหลอดทดลอง ฯลฯ

 

Product Name Price
Boss Head ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ที่จับคอนเดนเซอร์ ฐานตั้งเหล็ก โอริง ที่จับบิวเร็ตต์
Condensor Clamp
ที่จับคอนเดนเซอร์
Stand and Base
ฐานตั้งเหล็ก
O-Ring
โอริง
Buretts Clamp
ที่จับบิวเร็ตต์