Print

โอริง O-Ring

โอริง

 

โอริง

 

รายละเอียด

โอริง ใช้สำหรับจับยึด กรวยกรอง (Filtering Funnel) หรือ กรวยแยก (Separating Funnel) ใช้ยึดกับ เสาเหล็กพร้อมฐาน

 

Product Name Inside Diameter
(in)
Price
O-Ring 3 ติดต่อเจ้าหน้าที่
4

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฐานตั้งเหล็ก บอสเฮด ที่จับคอนเดนเซอร์ ที่จับกรวยกรองพลาสติก
Stand and Base
ฐานตั้งเหล็ก
Boss Head
บอสเฮด
Condensor Clamp
ที่จับคอนเดนเซอร์
Funnel Holder
ที่จับกรวยกรองพลาสติก