Print

ที่จับคอนเดนเซอร์ Condenser Clamp

ที่จับคอนเดนเซอร์

 

ที่จับคอนเดนเซอร์

 

รายละเอียด

ที่จับคอนเดนเซอร์ ใช้สำหรับยึดจับคอนเดนเซอร์หรือเครื่องแก้วอื่นๆ ใช้ร่วมกับ ฐานตั้ง และ บอสเฮด ที่จับบุด้วยผ้านุ่มเพื่อช่วยในการยึดจับไม่ให้ลื่นหลุดและลดแรงบีบบนเครื่องแก้ว ผู้ใช้สามารถเลื่อนปรับขนาดที่จับตามขนาดของเครื่องแก้วได้จากก้านไขด้านข้าง

 

Product Name Price
Condenser Clamp ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บอสเฮด ฐานตั้งเหล็ก คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ คอนเดนเซอร์ไส้ตรง
Boss Head
บอสเฮด
Stand and Base
ฐานตั้งเหล็ก
Allihn Condenser
คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ
Liebig Condenser
คอนเดนเซอร์ไส้ตรง