Print

ที่จับบิวเร็ตต์ Buretts Clamp

ที่จับบิวเร็ตต์

 

ที่จับบิวเร็ตต์

 

รายละเอียด

ที่จับบิวเร็ตต์ ใช้สำหรับยึดจับบิวเร็ตต์ สามารถจับบิวเร็ตต์ได้ 2 ตัวพร้อมกัน ผู้ใช้สามารถถอด/ใส่บิวเร็ตต์ได้ง่ายโดยการบีบที่ก้านที่จับซึ่งใช้ระบบสปริง ใช้ร่วมกับ ฐานตั้งและเสา

 

Product Name Price
Buretts Clamp ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บิวเร็ตต์ บิวเรตต์พลาสติก ฐานตั้งเหล็ก ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก
Burette
บิวเร็ตต์แก้ว
Burette
บิวเรตต์พลาสติก
Stand and Base
ฐานตั้งเหล็ก
Fisher Clamp
ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก