Print

ช้อนตักสารสแตนเลส Stainless Spatula

ช้อนตักสารสแตนเลส

 

รายละเอียด

ช้อนตักสารสแตนเลส ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง มีหลากหลายรูปแบบและขนาดให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน กรุณาดูภาพประกอบเพื่อเลือกขนาดและเบอร์ของช้อนที่ต้องการ


Product
Name
No. Details Length
(cm)
Width
(cm)
Price
Stainless
Spatula
0 ช้อนข้าง/พายข้าง 30
2 ติดต่อเจ้าหน้าที่
2 ช้อนข้าง/พายข้าง 21 2
5 ช้อนข้าง/พายข้าง 21 1.5
7 ช้อนข้าง/พายข้าง 21 1
12 ช้อนข้าง/พายข้าง 18 0.5
13 ช้อนข้าง/พายข้าง
15 0.8
14 ช้อนข้าง/พายข้าง 11
2

* ขนาดของช้อนดังกล่าวอาจคาดเคลื่อนได้ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตจากโรงงาน

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ช้อนเขา ช้อนตักสารเคมี แท่งแก้วคนสาร ไซริงค์
Spoon
ช้อนเขา
Spatula
ช้อนตักสารเคมี
Stirring Rod
แท่งแก้วคนสาร
Syringe
ไซริงค์